Legg til i favoritter
Detaljer Dokumentpris: 0,00 NOK

Permitteringsvarsel grunnet tiltak Corona-19 pandemien

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 800,00 NOK

Oppsigelse av arbeidstaker (engelsk tekst) – Notice of dismissal

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 200,00 NOK

Forliksklage i gjeldssak m/kalkulering

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 900,00 NOK

Varslingsplakat med behandlingsrutiner (eksempel)

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 500,00 NOK

Protokoll ekstraordinær generalforsamling AS

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 400,00 NOK

Konkursbegjæring – lønnskrav

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 75,00 NOK

Fullmakt, tilbakekallelse

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 75,00 NOK

Fullmakt

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 600,00 NOK

Avtale om opphør av arbeidsforhold (sluttavtale)

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 600,00 NOK

Sluttseddel