Alt innhold på LawFil sine sider, som kan kjøpes, er opphavsrettslig beskyttet av selger. Kjøper har kun tillatelse til å laste ned og bruke dokumentet til eget bruk eller i egen profesjon til eget malarkiv. Ingen maler kan tiltransporteres tredjepersoner, videreselges eller publiseres uten skriftlig samtykke fra selger.

Den kjøpte malen gjøres tilgjengelig for kjøper fra en lenke, som kjøper får tilgang til umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Denne lenken er tilgjengelig for nedlasting inntil 24 timer og er begrenset til 3 ganger nedlasting.

Selger er ansvarlig for innhold, dets kvalitet og aktualitet, av de filer som kan kjøpes og lastes ned på nettstedet lawfil.no. Hvem som er selger vil fremkomme på aktuell webside hvor filen lastes ned fra. LawFil er en formidler av det innhold som kan lastes ned på lawfil.no og påtar seg derfor ikke noe ansvar for det juridiske innholdet.

LawFil leverer dokumentet under forutsetning av at kjøperen fyller inn riktige opplysninger og ellers går fram som beskrevet i veiledning under selgers tips. Dokumentet er en generell avtale kvalitetssikret av advokater og er ment til den bruk som er angitt og forklart i beskrivelse og innledning til dokumentet. Den kjøpte malen, samt den informasjon og veiledning som er gitt av selger, er ikke ment å være eller å erstatte juridisk rådgivning. Det betyr at kjøper alene tar fullt og helt ansvar for at malen passer til det formålet denne er tenkt brukt til.

Ved behov for endringer i den ferdige dokumentteksten bør kjøper ta kontakt med selger dersom kjøper selv ikke er jurist eller på annen måte kvalifisert til å kvalitetssikre endringer og det endelige dokument. På lawfil.no vil kjøper finne kontaktinformasjon til selger med telefonnummer og/eller e-post. Det etableres med dette ikke noe alminnelig klientforhold mellom selger og kjøper. Dersom kjøper har behov for juridisk bistand utover kjøpet av malen, kan kjøper ta direkte kontakt med selger for bistand, eller selger vil kunne videreformidle dette til et samarbeidende advokatkontor. Klientforhold etableres da på vanlige vilkår med selger eller det samarbeidene advokatkontoret.

LawFil tar ikke ansvar for feilbruk fra kjøperens side. LawFil har heller ikke ansvar for feil eller forsinkelser som skyldes teknisk svikt.

Eventuelle reklamasjoner må være rettet mot LawFil eller selger innen 14 dager.

Alt kjøp skjer ved bruk av VISA eller MasterCard. Alle priser er oppgitt inklusive mva.

Dersom kjøper ved utarbeidelse av et dokument aktsomt har fulgt de anvisninger som er beskrevet av selger, og det senere viser seg å inneholde juridiske feil eller mangler som medfører direkte eller indirekte økonomisk tap, er selger sitt erstatningsansvar begrenset oppad til dokumentets kjøpspris for kunden. Eventuelle økonomisk tap eller erstatning grunner feil i dokumenter som kjøper har opprettet for tredjeparter erstattes ikke.

pr 06.02.2021 AdvokatOnline AS