Om Dokument

Her kan du laste ned et eksempel på en varslingsplakat som beskriver hvordan ansatte og arbeidsgiver skal gå frem når det varsles om kritikkverdige forhold i virksomheten. I dette dokumentet er det også eksempel på behandlingsrutiner for hvordan en varslersak skal behandles, og tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljløloven fra og med 01.01.2020.

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 2 A-3 har alle virksomheter med 5 ansatte eller flere plikter å ha utarbeidet rutiner for varsling, herunder en varslingsplakat som du her kan laste ned.

Varsling er positivt både for bedriften og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Forhold som skal varsles er eksempelvis brudd på lover, interne regler eller etiske retningslinjer. Ansatte som er villige til å varsle er en viktig ressurs for virksomheten. Det er også den enkelte ansattes plikt å varsle om kritikkverdige forhold.

Varslingsplakaten er utarbeidet av advokat og partner Anders Venemyr i Advokatfirma Compliancepartner. For nærmere informasjon kan forfatteren kontaktes på av@sandvikaadvokat.no eller telefon 902 07 755.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 21/10/2019
Antall sider 3
Filtype Word