PERSONVERNERKLÆRING

AdvokatOnline AS, organisasjonsnummer 977 041 112, Stenersgaten 8, 0155 Oslo (AdvokatOnline, vi, oss eller vår) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, og vil beskytte og respektere ditt privatliv og din personlige integritet når du bruker LawFil-tjenesten, besøker vår nettside eller bruker våre applikasjoner (våre Tjenester). Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg med å forstå hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles og hvordan vi bruker dem. Den vil også forklare hvordan du kan utøve rettighetene du har når du betror oss med dine personopplysninger. Vi ber deg om å ta deg tid til å lese denne personvernerklæringen. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nederst i dokumentet.

Vær oppmerksom på at våre Tjenester kan inneholde lenker til og fra nettsider som drives av våre nettverkspartnere, samarbeidspartnere og offentlige etater. Dersom du følger en lenke til slike nettsider eller bruker tjenester som tilbys av tredjeparter, ber vi deg være oppmerksom på at disse kan ha sine egne personvernerklæringer og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deres behandling av dine personopplysninger. Du bør derfor gjøre deg kjent med deres personvernerklæringer før du gir dem dine personopplysninger.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OM DEG?

Når du besøker, kobler deg til, melder deg på deg som selger, deltar i, registrerer konto på, foretar kjøp i eller på annen måte bruker våre Tjenester vil vi samle inn personopplysninger om deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av omstendighetene og av hvilke Tjenester du bruker, men kan omfatte følgende:

Personopplysninger du aktivt oppgir til oss:

 • Navn
 • Tittel
 • E-postadresse
 • Firma
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • Om du er selger eller kjøper
 • Andre typer informasjon du oppgir når du registrerer deg for bruk av våre Tjenester, kobler deg til våre Tjenester eller sender andre former for forespørsler til oss.

Brukergenererte personopplysninger:

Vi registrerer følgende opplysningene om deg som KJØPER:

 • Dato du registrerer deg
 • Dine kjøp
 • Pris løpende abonnement
 • Dato siste pålogging
 • Antall pålogginger
 • Antall nedlastninger
 • Logg over hva som er lastet ned på brukerkontoen de 50 siste gangene
 • Logg av all kundekontakt/henvendelser

I tillegg til ovennevnte opplysninger registreres følgende tilleggsopplysninger om SELGER:

 • Dine salg og inntekter av salg
 • Din PayPal konto for oppgjør salg
 • Bilde person eller logo firma
 • Organisasjonsnummer

Vi kan også samle inn ytterligere informasjon om din bruk av våre Tjenester ved bruk av informasjonskapsler (cookies) og andre lignende teknologier.

Personopplysninger til tredjeparter:

LawFil er en delingsplattform og markedsplass for utveksling (distributør) av juridiske maler, og en formidler av kjøp og salg. Det vil således bli en gjensidig utveksling av følgende opplysninger mellom kjøper og selger; Firma/navn,  Organisasjonsnummer, Adresse, E-post adresse og Telefonnummer.

Personopplysninger mottatt fra tredjeparter:

VI kan utfylle opplysningene vi samler inn fra deg med opplysninger vi mottar fra tredjeparter, og informasjon vi mottar gjennom din bruk av nettsider, produkter og tjenester som tilbys av andre. Dette kan for eksempel inkludere opplysninger vi mottar fra tredjeparter som drifter våre betalingsløsninger for å tilrettelegge for betaling når du bruker Tjenestene.

ER DET KOBLINGER MELLOM VÅRE TJENESTER OG DINE SOSIALE MEDIER?

LawFil har lenker til  Facebook, LinkedIn og Istagram, men det er ingen koblinger av brukerdata eller personopplysninger utover de opplysningene brukerne selv gjør.

HVORFOR SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Våre formål

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

A) Av hensyn til vårt avtaleforhold

 • For å tilby våre Tjenester til deg, inkludert  å oppfylle dine forespørsler, forbedre din opplevelse av våre Tjenester og for å administrere vårt avtaleforhold med deg;
 • For å sikre at innholdet fra våre Tjenester overføres til deg og dine enheter på mest mulig effektiv måte;
 • For å tilpasse din opplevelse av Tjenesten basert på din bruk og din brukeratferd slik at vi kan levere innhold som er mest mulig interessant for deg på rett sted og til rett tid;
 • For å håndtere betaling  til din konto og gi deg bestillings- og fakturainformasjon;
 • For å spore dine kjøp og/eller salg slik at vi kan gi deg tilgang til innholdet du har rettigheter til;
 • For å kommunisere med deg vedrørende  din konto eller dine kjøp/salg i vår Tjenester;
 • For å varsle deg om endringer i våre Tjenester;
 • For å gjennomføre brukerundersøkelser og -tester med sikte på å forbedre din opplevelse av våre Tjenester;
 • For å gi deg tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du har bedt om;

B) For våre berettigede formål

 • For å gjennomføre analyser på aggregert nivå for å forbedre våre produkter og tjenester;
 • For å forbedre Tjenestene, identifisere sikkerhetsbrudd og sikre dine brukerdata basert på loggfiler;
 • For å fremskaffe informasjon i forbindelse med fusjoner og oppkjøpsprosesser, eller for formål som gjelder forretningsdrift eller strategisk ledelse;
 • For å kunne gi deg tilbud, nyheter, produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg slik at den svarer til dine sannsynlige interesser;
 • For analyse- og statistikkformål med sikte på å forbedre Tjenestene;
 • For å fastslå, håndheve eller forsvare oss mot rettslige krav.

C) For markedsføringsformål

 • For å sende deg direktemarkedsføring via e-post dersom du har samtykket til dette. Slik markedsføring kan inneholde tilbud, nyheter eller informasjon som gjelder våre Tjenester. Merk at du når som helst kan slutte å motta slik markedsføring ved enten å endre kontoinnstillinger eller klikke på lenken i den enkelte markedsføringshenvendelse.

D) Vi kan også behandle dine personopplysninger dersom og i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelser etter lov eller forskrift eller for å etterleve pålegg fra kompetent myndighet.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger?

Behandlingen av personopplysninger for de formål som er beskrevet under:

 • punkt (A) er nødvendig for inngåelsen og vår oppfyllelse av våre forpliktelser etter vår avtale med deg;
 • punkt (B) er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å utvikle, administrere, beskytte og markedsføre våre Tjenester, samt fra et forretnings- og strategiperspektiv;
 • punkt (C) vil kun finne sted dersom vi har fått ditt samtykke til behandlingen; og
 • punkt (D) er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Er det obligatorisk å gi fra seg personopplysninger?

Personopplysninger som vi ber deg om å oppgi, og som er markert som ”obligatorisk”, for eksempel ved bruk av *-symbolet, er påkrevd for at vi skal kunne tilby våre Tjenester (av regulatoriske, avtalemessige, administrative, tekniske eller lignende årsaker). Noen av personopplysningene kan likevel bare være påkrevd dersom du ønsker å aktivere særskilte deler av Tjenesten eller benytter deg av eller ber om tilgang til visse ressurser, tilbud, kampanjer, programmer eller lignende fra oss eller våre partnere. Dette vil det bli opplyst om før slike opplysninger samles inn fra deg.

HVEM KAN VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

Partnere

Vi kan dele dine personopplysninger med våre partnere dersom du deltar i konkurranser eller brukerundersøkelser på Tjenestene og ellers der du har bedt om det eller samtykket til at vi gjør det.

Tredjeparter for sikkerhetsformål eller andre berettigede formål

Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom vi har rimelig grunn til å tro at dette er nødvendig:

 • for å etterleve rettslige forpliktelser som for eksempel rettslige kjennelser og myndighetsbeslutninger eller som hjemlet i lov;
 • for å beskytte vår eiendom, våre rettigheter eller våre kunder og ansattes sikkerhet;
 • for å beskytte mot uautorisert, skadelig, støtende, uredelig eller ulovlig bruk av Tjenester og for å beskytte våre nettverk, Tjenester, enheter og brukere fra slik bruk;
 • for å fremme eller forsvare oss mot klager eller rettslige krav i rettsprosesser, administrative prosesser eller lignende;
 • for å vurdere kredittrisiko, for rapporteringsformål eller for å få betaling for våre Tjenester;
 • som ledd i fusjons- og oppkjøpsprosesser såfremt den aktuelle selger eller kjøper forplikter seg til å behandle dine personopplysninger på en måte som er forenlig med vår Personvernerklæring;
 • til eksterne revisorer og myndigheter.

Eksterne leverandører

Vi kan bruke eksterne leverandører til å utføre tjenester som infrastruktur- eller IT-tjenester (inkludert men ikke begrenset til datalagring), behandle kreditt- og debetkorttransaksjoner, tilby kundeservice, samle inn gjeldsanalyse samt forbedre data, behandle kundeforespørsler og utføre andre former for statistisk analyse. Slike tredjeparter kan få tilgang til dine personopplysninger i sin utførelse av tjenestene, men vil kun ha tillatelse til å behandle dem på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner.

HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene vi innhenter fra deg vil bli lagret på et sted innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Opplysningene kan bli behandlet av personale som arbeider for oss eller en av våre underleverandører etablert innenfor EØS. Vi vil gjennomføre alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet sikkert og i tråd med denne personvernerklæringen, og har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å beskytte dem.

HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn vi anser nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet over i avsnittet ”Hvorfor behandler vi dine personopplysninger”. Etter dette vil vi slette eller i noen tilfeller anonymisere dine personopplysninger. Vi foretar jevnlige gjennomganger for å avdekke om vi har lagrede personopplysninger som skal slettes. Siden vi behandler dine personopplysninger for ulike formål, vil det likevel variere hvor lenge vi lagrer dine opplysninger.

Lagring av personopplysninger vil typisk skje:

Type opplysninger Hva er det? Lagringsperiode
Brukerdata Brukerdata inkluderer informasjon om hva du  laster ned og loggføringer på brukerkontoen. Til du sletter kontoen (behandles i 5 år)
Svar på undersøkelser Dette inkluderer informasjon om dine svar på spørsmål i ulike undersøkelser som distribueres av AdvokatOnline og angår tjenesten. 2 år
Registrerings-informasjon for brukervennlighets-testing Informasjon som du oppgir når du viser interesse for å delta i AdvokatOnlines brukervennlighetstesting. 3 måneder
Kundeservice-opplysninger Informasjon som du oppgir når du er i kontakt     med AdvokatOnlines kundeservice. 3 år (sakslogger og tekstsamtaler)
Kontoopplysninger Kontoopplysninger inkluderer informasjon om din brukerkonto slik som brukernavn, passord og informasjon om tjenester/innhold du har kjøpt tilgang til på LawFil. Til du sletter kontoen
Transaksjons-opplysninger Informasjon om transaksjoner knyttet til din brukerkonto og som gjelder kjøp foretatt på LawFil. 5 år

Etter 4 år uten aktivitet på din brukerkonto (ingen kjøp eller innlogginger på LawFil-tjenesten) vil vi kontakte deg og spørre om du ønsker å beholde din LawFIL-konto ved å logge deg på tjenesten. Dersom du velger å ikke gjøre dette vil din brukerkonto bli slettet.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Å beskytte dine personopplysninger er viktig for oss. Alle personopplysninger du oppgir til oss lagres på sikre servere, og vi benytter omfattende tiltak for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger. All betalingsformidling krypteres i tråd med gjeldende bransjestandarder og oppfyller PCI sikkerhetsstandarder.

Selv om vi arbeider hardt for å beskytte dine personopplysninger kan vi ikke garantere at dette vil hindre ethvert uautorisert forsøk på å få tilgang til, bruke eller offentliggjøre opplysningene. Vi har sikkerhets- og responsplaner for å håndtere eventuelle fysiske eller tekniske hendelser raskt og på best mulig måte for å begrense negative virkninger av slike hendelser.

HVORDAN KAN DU FÅ TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi forstår at du fra tid til annen kan ha behov for ytterligere informasjon fra oss vedrørende dine personopplysninger og hvordan disse behandles, eller at du kan ønske å oppdatere eller korrigere opplysningene du har gitt oss. Derfor har du blant annet følgende rettigheter:

 • Rett til å få tilgang til dine personopplysninger: du har rett til å få informasjon fra oss om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og, dersom det er tilfellet, å få tilgang til personopplysningene og informasjonen.
 • Rett til korrigering: dersom du finner at personopplysninger vi behandler om deg er feil eller unøyaktige har du rett til å kreve at vi korrigerer slike personopplysninger.
 • Rett til sletting (rett til å bli glemt): i visse tilfeller, for eksempel der dine personopplysninger har blitt behandlet uten lovlig grunnlag eller der du har trukket tilbake samtykke til behandlingen (der behandling er basert på samtykke), har du rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger.
 • Rett til begrensning av behandling: i visse tilfeller, for eksempel der du bestrider riktigheten av dine personopplysninger eller der du har protestert mot våre berettigede formål ved behandlingen av dine opplysninger, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger inntil en løsning er funnet.
 • Rett til å protestere mot behandling: i visse tilfeller, for eksempel dersom du bestrider at vi har et berettiget formål ved behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å protestere mot behandling av personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon.
 • Rett til dataportabilitet: dersom behandlingen av dine personopplysninger utføres automatisk og er basert på samtykke eller for å oppfylle vårt avtaleforhold har du rett til å kreve at vi gir deg tilgang til personopplysninger i et maskinlesbart format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rett til å klage til tilsynsmyndigheter: Du har rett til å fremme klage vedrørende vår behandling av dine personopplysninger til din kompetente tilsynsmyndighet.

Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke, har du rett til å trekke slikt samtykke tilbake når som helst. Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykket før det ble tilbakekalt. Tilbakekall av samtykke gjøres ved å kontakte oss, eller ved å oppdatere innstillingene i «Min profil» der dette er mulig.

Vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i dokumentet for å utøve rettighetene angitt over. Vi vil gjøre kommersielt forsvarlige bestrebelser for å svare på din henvendelse innen 30 dager fra vi mottar den. Dersom vi ikke er i stand til å besvare henvendelsen i løpet av 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette, om grunnen til forsinkelsen og om når du kan forvente svar på din henvendelse.

Vær oppmerksom på at du kan endre dine kontaktpreferanser på siden ”Min profil” dersom du ikke ønsker å motta visse typer informasjon fra oss. Du kan også gjøre dette når som helst ved å kontakte oss på post@lawfil.no.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne Personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Du bør derfor forsikre deg om at du jevnlig setter deg inn i seneste versjon av Personvernerklæringen. Vi vil publisere enhver endring i Personvernerklæringen her. Dersom endringene er vesentlige vil vi varsle deg tydelig, for eksempel via e-post. Dersom vi endrer Personvernerklæringen på en måte som påvirker hvordan vi bruker dine personopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på hvilke muligheter du har som konsekvens av endringene. Vi vil også oppbevare tidligere versjoner av Personvernerklæringen i et arkiv slik at du kan gjøre deg kjent med disse.

KONTAKT OSS

Personvernombud for LawFil er Advokatfirma Vemmestad som kan kontaktes via e-post til personvern@vemmestad.no.

Spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende denne personvernerklæringen sendes til:
post@lawfil.no.

Vår virksomhet er regulert av lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).

Pr 06.02.2021 cv