Om Dokument

Dersom ikke annet er avtalt kan fullmaktsgiveren når som helst trekke en fullmakt tilbake. Hovedregelen er at fullmaktsgiveren må kreve den avgitte fullmakt levert tilbake slik at fullmektigen ikke lenger er legitimert overfor godtroerververe, jfr. avtalelovens § 16, jfr. § 12.

Dersom fullmakten gjelder overfor kjent tredjeperson, kan også fullmakten tilbakekalles ved at tredjeperson underrettes om dette. Denne blankett er tiltenkt å underrette slik tredjeperson. Eksempelvis kan blanketten brukes til å tilbakekalle fullmakt til å møte på generalforsamling ved skriftlig å underrette selskapet ved styrets leder.

Rettsreglene om fullmakt og tilbakekallelse av fullmakt er angitt i avtalelovens kapitel 2.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 19/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word