Om Dokument

En sluttseddel er et oppgjørsdokument mellom selger og kjøper ved overdragelse av aksjer. Sluttseddel brukes oftest av mellommann som har forestått salget (aksjemeglere/advokater) straks etter handelens avslutning.

En sluttseddel er et rent kontraktrettslig dokument og det er ikke noe krav til å utstede sluttseddel etter aksjelovens bestemmelser.

Kjøper plikter selv å melde fra til selskapet etter ervervet av aksjene for innføring av transaksjonen i aksjeeierboken. En sluttseddel er et nyttig dokument for kjøper som med dette kan overfor selskapet bevise sitt kjøp for å få dette innført i aksjeeierboken.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 16/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word - docx