Om Dokument

Denne forliksklagen er begrenset til tvangsinndriving av fordringer i gjeldssaker (derunder forlfalte og ikke betalte fakturaer). Denne blankett er i word-format og summerer beløpsfeltene.

En sak mot en part (gjelder på privat- og juridiske personer) starter i forliksrådet. Dette forutsetter likevel at skyldneren har oversittet en betalingsfrist på minst 14 dager fastsatt i en betalingspåminnelse (purring) eller inkassovarsel, som er sendt etter forfall og som angir kravets størrelse og hva saken gjelder. Familiesaker, saker mot stat og kommune og saker om patenter mv kan ikke behandles av forliksrådet, jfr Tvisteloven § 6-1 (1). I sak om formuesverdier på minst kr 125.000 hvor begge partene har vært representert ved advokat kan partene hoppe over forliksrådet og gå direkte for tingretten, jfr Tvisteloven § 6-2 (2).

Dom for kravet i forliksrådet er nødvendig for å kunne ta utlegg hos skyldneren. Unntak for dette gjelder dersom partene på forhånd har avtalt at gjelden kan inndrives uten søksmål.

Forliksklagen må innleveres eller sendes det forliksråd der den som kreves for noe har verneting. Det finnes et forliksråd i hver kommune. Hovedregelen er at forliksklagen sendes til forliksrådet i den kommune skyldneren har sitt kontor- eller bostedsadresse, men det finnes også enkelte andre regler om hvor en forliksklage kan innleveres. En forliksklage koster 1 rettsgebyr  («Behandlingsgebyr») og saksomkostninger kan dekkes i henhold til inkassoforskriften § 1-1 eller etterfølgende paragrafer.

Forliksklagen skal sendes i minst tre likelydende eksemplarer. Alle eksemplarene skal være helt like i innholdet, og alle skal ha underskrift i original. Hjemmel er Tvistelovens kapitel 6. Se nærmere informasjon på politi.no.

Partene blir innkalt til rettsmøte i forliksrådet. Dersom partene ikke blir enige kan forliksrådet i noen tilfeller avsi dom, eller så henviser de saken til tingretten. De sakene som starter direkte i tingretten kan bare starte der, dersom vedkommende tingrett også er rett verneting.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 05/11/2019
Antall sider
Filtype Word, doc