Generelle vilkår for bruk av LawFil

Brukervilkårene angir vilkårene for logg inn og bruk av tjenestene på LawFil.no («Nettstedet»). LawFil.no eies og driftes av AdvokatOnline AS.

Følgende forretningsvilkår er felles for Nettstedet, uavhengig av hvilke tjenester du benytter deg av, eller om du er kjøper eller selger. Disse betingelsene kan endres av AdvokatOnline AS uten forutgående varsel. AdvokatOnline AS påtar seg intet ansvar utover det som er nevnt her. Ved motstrid mellom bestemmelser i vilkårene her og bestemmelser i de spesielle vilkårene knyttet til kjøp eller salg, har de spesielle bestemmelsene forrang.

Alt innhold, tekst, grafikk, logoer, programkode og software på eller tilknyttet til LawFils hjemmeside tilhører AdvokatOnline AS. Rettighetene er beskyttet av norske og internasjonale regler. Kopiering, fremstilling eller gjengivelse uten forutgående skriftlig godkjennelse av AdvokatOnline AS er strengt forbudt. Brukere kan heller ikke, helt eller delvis, endre, leie, lease, låne, distribuere eller selge verker av tjenestene eller programvaren.

Bruker forplikter seg til ikke å foreta handlinger som kan påføre AdvokatOnline AS eller våre leverandører erstatningsansvar i forbindelse med bruken av tjenesten eller Nettstedet.

Tjenesteytere på Nettstedet skal være advokat (eller har vært advokat mindre enn 5 år tilbake i tid), kvalifisert jurist eller annen kvalifisert person eller foretak som er godkjent av AdvokatOnline AS. AdvokatOnline AS forbeholder seg retten til å utestenge enhver bruker som bryter noen av bestemmelsene i denne brukeravtalen. AdvokatOnline AS forbeholder seg ubegrunnet rett til å velge å ikke akseptere en ny bruker.

Data som blir lagt inn av brukeren regnes som brukerens eiendom og brukeren har full råderett over dataene. AdvokatOnline AS har likevel rett til å slette data som de anser som skadelig for systemet eller som ikke holder tilstrekkelig kvalitet eller er ulovlig etter norsk lov.

Kildekoden, design og annet som hører til under applikasjonen har kun AdvokatOnline AS råderett over. Det vil si at brukeren verken kan endre, kopiere, videreselge eller på noen måte disponere over applikasjonen uten en skriftlig avtale om dette med eier.

Tilgang til å gjennomføre handel og fullt innsyn i alle tjenester på LawFil er avhengig av hvilke rettigheter brukeren er registrert med. Prisen på tjenestene bestemmes av selger, men AdvokatOnline AS betinger seg retten til å justere denne, etter konsultasjon med selger.

AdvokatOnline AS vil gjøre sitt beste for at hjemmesidene og tjenestene skal være uforstyrret, feilfrie, rettidige, sikre, effektive og pålitelige. AdvokatOnline AS påtar seg imidlertid ikke ansvar for eventuelle feil og mangler, herunder følgene av dette, som ikke skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra AdvokatOnline AS sin side.

AdvokatOnline AS vil sørge for at opplysninger om brukeren ikke blir misbrukt, solgt eller på annen måte overført til utenforstående tredjeparter, jfr LawFil sin personvernerklæring.

Tjenestene og produktene som selges via Nettstedet, selges og leveres på de vilkår som følger av de til enhver tid gjeldene vilkårene for de enkelte typer tjenester. AdvokatOnline AS påtar seg intet ansvar utover det som er nevnt i de spesielle salgs- og leveringsvilkårene.

AdvokatOnline AS forbeholder seg retten til enhver tid endre tjenestene eller Nettstedet, eller å endre på vilkårene knyttet til bruken av tjenesten eller Nettstedet. Det tas forbehold om trykkfeil av enhver art.

210206cv AdvokatOnline AS