Om Dokument

Denne konkursbegjæring er tilrettelagt til de tilfeller en arbeidstaker vil begjære sin arbeidsgiver konkurs på grunnlag av manglende lønnsutbetaling. En arbeidstaker kan gå til dette skritt i de tilfeller det foreligger et klart og forfalt lønnskrav. Arbeidstakeren slipper å stille sikkerhet for omkostningene ved bobehandlingen, jfr. konkursloven § 67.4.ledd.

Konkursbegjæring kan fremsettes i medhold av konkursloven § 60 (isolvens) og § 63 (presumsjon for insolvens). Nedenfor finner du mer genrell informasjon om vilkårene for å kunne begjære konkurs.

En grundig gjennomgang av forholdene rundt konkursbegjæringer finner du hos Konkursrådet og domstol.no.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 19/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word