Om Dokument

Denne mal på sluttavtale er til bruk ved en minnelig løsning på endelig opphør av et arbeidsforhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Avtalen tar for seg økonomiske og praktiske forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sluttavtalen må signeres av begge parter.

Typisk brukstilfelle vil være der arbeidstaker har protestert på arbeidsgivers oppsigelse, og etter forhandlinger er kommet fram til en minnelig løsning om avvikling av arbeidsforholdet som begge parter kan akseptere.

Arbeidstakeren fraskriver seg ved en slik avtale muligheten til å gå til sak mot arbeidsgiveren senere, normalt med en motytelse til arbeidstakeren med en økonomisk kompensasjon utover lønnen i oppsigelsesperioden og/eller ved at arbeidstaker fristilles fra sin stilling før utløpet av oppsigelsesperioden.

OBS: Sluttavtalen er ikke til erstatning for oppsigelsesbrev eller avskjedsbrev.

Avtalen er privatsrettslig og ikke regulert i noen lov. For øvrig vises det til Arbeidsmiljølovens kapitel 15 Opphør av arbeidsforhold og kapitel 17 Tvister om arbeidsforhold og det er viktig å påse at sluttavtalens bestemmelser ikke er i konflikt med Arbeidsmiljøloven.

Les kommentarene til denne lovbestemmelsen på www.lovkommentarer.no ved å klikke her (forutsetter abonnement på kommentarutgaver.no)

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 19/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word