Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 100,00 NOK

Varsel om oppmålingsforretning eiendom – Partsliste

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 100,00 NOK

Varsel om oppmålingsforretning eiendom

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 50,00 NOK

Søknad om seksjonering av eiendom

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 100,00 NOK

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom LIDR-0359

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 200,00 NOK

Skøyte fast eigedom (nynorsk) (Grunnboka)

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 200,00 NOK

Skjøte fast eiendom – vedlegg for flere overdragere

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 200,00 NOK

Skjøte fast eiendom – vedlegg for flere erververe (kjøpere)

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 200,00 NOK

Skjøte fast eiendom – vedlegg for flere eiendommer

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 20,00 NOK

Skjøte fast eiendom (Grunnboken)

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 250,00 NOK

Rekvisisjon av oppmålingsforretning – søknadspliktige tiltak pbl § 20-1 m