Om Dokument

Hjemmel er eierseksjonsloven (lov av 16. juni 2017 nr 65) § 11.

Hjemmelshaver til en eiendom kan søke kommunen om seksjonering. Søknaden skal inneholde:
a) opplysninger om betegnelsen på eiendommen
b) opplysninger om formålet med de enkelte seksjonene (bolig eller næring)
c) opplysninger om sameiebrøken for de enkelte seksjonene.

Søknaden om seksjonering skal minst ha følgende vedlegg:
a) vedtekter for sameiet
b)situasjonsplan over eiendommen som tydelig angir eiendommens grenser, omrisset av bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i bruksenhetene
c) plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft, som tydelig angir grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnumrene og bruken av de enkelte rommene
d) rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom bruksenheten har utendørs tilleggsdeler.

Søknaden skal inneholde en egenerklæring om at vilkårene for seksjonering i § 7 er oppfylt.

Søknaden med vedlegg skal sendes til kommunen. Kommunen skal gi tillatelse til seksjonering og skal deretter sende begjæringen til tinglysing.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 4
Filtype Word