Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 100,00 NOK

Tinglysing av nye andeler i borettslag

Legg til i favoritter
Detaljer Dokumentpris: 0,00 NOK

Reguleringsplan – maler og sjekklister

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 100,00 NOK

Pantedokument, andel i borettslag

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 100,00 NOK

Overføring av hjemmel til andel i borettslag

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 1.000,00 NOK

Kjøpekontrakt andelsleilighet

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 100,00 NOK

Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte andeler borettslag

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 100,00 NOK

Fullmakt salg borettslagsleilighet

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 200,00 NOK

Begjæring om tvangssalg i adkomstdok. til leierett til bolig

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 400,00 NOK

Begjæring om tvangssalg av andel i borettslag

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Detaljer Dokumentpris: 250,00 NOK

Begjæring om mortifikasjon av adkomstdokumenter til leilighet