Om Dokument

Denne blankett skal brukes ved registrering av pant av andeler i borettslag ved tinglysing i Grunnboken. Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i borettslagsandel er Pantelovens § 4-3a. Blanketten er godkjent av Statens kartverk og har kode GA-4001.

Andeler i borettslag skal etter ikrafttredelsen av Lov om burettslag (burettslagslova) av 06.06.2003 nr. 39 registreres i Grunnboken. De får dermed et sterkere rettsvern på linje med det som fast eiendom i alle år har hatt gjennom tinglysing i Grunnboken. Etter innmelding av borettsandeler til rettsvernregisteret i Grunnboken, skal alle henvendelser vedrørende borettsandeler skje til Statens kartverk i Ullensvang, 5788 Kinsarvik.

For å få tinglyst en urådighetserklæring fører man urådighetserklæringen inn under pkt 5 i pantedokumentet.

Nærmere informasjon om tinglysing og registrering av andeler i borettslag kan du lese på Statens kartverk sine nettsider, klikk her. Her finner du sjekkliste for tinglysning.

Nederst på hver side i eget felt må utsteder underskrive pantedokumentet. Utstederen er den som gir fra seg en rettighet i henhold til dokumentet, her en panterett.

Pantedokumentet må sendes inn i to originaler for tinglysing til Statens kartverk i Ullensvang, 5788 Kinsarvik.

Tinglysningsgebyret vil bli innkrevd i ettertid, klikk her for nærmere informasjon.  Klikk her for nærmere informasjon om avgift og gebyr ved tinglysing.

Husk at Innsender må oppgi organisasjonsnummer, jfr feltet Returneres til øverst på blanketten. Dersom organisasjonsnummeret for innsender ikke er oppgitt, vil Kartverket returnere pantedokumentet. I samme feltet kan innsenders interne referansenummer angis, noe som er nyttig da referansenummeret vil fremkomme på fakturaen som man mottar i ettertid. Klikk her for nærmere informasjon.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 3
Filtype Word