Om Dokument

Begjæringen sendes den aktuelle namsmyndigheten, som normalt er Namsfogden i byene og lensmannen ute i distriktene. Blanketten må innleveres i 4 eksemplarer.

Reglene for begjæring om tvangssalg i adkomstdokument til leierett til bolig finnes i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 12.

For å kunne begjære tvangssalg må man ha tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlag er angitt i tvfbl § 12-2.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word