Om Dokument

Tvangssalg av andel i borettslag følger reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11.

Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 11-1 fjerde ledd at tvangsdekning i borettslagsandeler ikke kan skje ved tvangsbruk. Det innebærer at tvangsdekningen alltid må skje ved tvangssalg.

Borettslaget har legalpant i andelen etter burettslagslova § 5-20 som er et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-2 første ledd bokstav b. Det betyr at borettslaget ikke behøver å skaffe seg annet tvangsgrunnlag (som en dom, se tvangsfullbyrdelsesloven § 4?1 andre ledd) for kravet.

Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 11-12 første ledd at retten på grunnlag av hva som antas å gi størst utbytte avgjør om tvangssalget skal gjennomføres som et medhjelpersalg eller som tvangsauksjon. Av disse salgsmåtene er det i praksis bare medhjelpersalg som i dag benyttes.

Utskrift fra Grunnboken skal legges ved. Utskriften skal være tatt etter at grunnlaget ble tvangskraftig og ikke mer enn tre måneder før begjæringen settes fram, jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 11-6.

Nærmere informasjon om tvangssalg fra Oslo Byfogdembete kan du lese ved å klikke her.

Begjæring om tvangssalg settes fram for tingretten i den krets der husrommet er. Blanketten må innleveres i 4 eksemplarer.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word