Om Dokument

Her kan man laste ned maler til bruk i reguleringsplanprosessen, sjekklister for planbeskrivelse og kommunens behandling av reguleringsplaner i tillegg til nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser;
 
Reguleringsplanbestemmelser
Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser 
 
Brevmaler – planprosessen
Invitasjon til oppstartsmøte
Melding om vedtak om fastsatt planprogram
Avisannonse – vedtak om fastsatt planprogram
Saksframlegg til 1. gangsbehandling
Brev om høring og offentlig ettersyn
Avisannonse om offentlig ettersyn
Oppsummering av uttalelser fra høring og offentlig ettersyn
Forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse
Brev om gebyr for saksbehandling
Saksframlegg til 2.gangsbehandling
Melding om endelig vedtak med informasjon om klagerett
Informasjonsskriv om klagerett
Avisannonse om endelig vedtak av plan
Foreløpig svar på klage om vedtatt reguleringsplan
Saksframlegg for klage på vedtatt regulering
Oversendelse av klage til fylkesmannen
 
Sjekklister
Sjekkliste for planbeskrivelse
Sjekkliste – kommunens behandling av reguleringsplan
 

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider
Filtype Nettside