Om Dokument

Ved oppmålingsforretning  av fast eiendom i henhold til matrikkelovens kapitel 7 skal det føres protokoll, jfr matrikkelforskriftens § 38.

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og retter i tråd med partene sine påstander og framlagte dokumenter, og ellers bringe fram opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuelt tinglysing. Den som utfører oppmålingsforretningen, skal ta vare på alle partene sine interesser og utføre forretningen i samsvar med god landmålerskikk.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal fremsettes overfor den kommunen som skal matrikkelføre forretningen. Kommunen skal gjennomføre og matrikkelføre forretningen uten unødig opphold.

Etter saksbehandling og godkjennelse sender kommunen kravet om sammenslåing videre til Statens Kartverk for tinglysing

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 4
Filtype Word