Om Dokument

Pantedokument faste eiendom er en blankett man må bruke for å få tinglyst pant i fast eiendom i Grunnboken hos Statens kartverk.

Denne blankett er en forenklet utgave tilrettelagt kun til bruk i de tilfeller hvor pantsetter og hjemmelshaver er samme person. Dersom pantsetter og hjemmelshaver ikke er samme person må hjemmelshaver samtykke til pantsettelsen og da må blanketten Pantedokument, fast eiendom med hjemmelshavers samtykke brukes. 

For å få tinglyst en urådighetserklæring fører man urådighetserklæringen inn under pkt 5 i pantedokumentet.

Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i fast eiendom er Panteloven kapitel 2. Klikk her dersom du vil ha mer informasjon om tinglysing.

Partene (skyldner, panthaver og eventuelt hjemmelshaver) må underskrive begge sidene av pantedokumentet. Pantedokumentet må sendes inn i to originaler. 

For tinglysing sendes blanketten til Statens Kartverk. Kommunenummeret finner du ved å klikke her. Her finner du sjekkliste for tinglysning.

Ved innsendelse til Statens kartverk vil tinglysningsgebyret bli innkrevd i ettertid, klikk her for nærmere informasjon.  Klikk her for nærmere informasjon om avgift og gebyr ved tinglysing.

Husk at Innsender må oppgi organisasjonsnummer, jfr feltet Returneres til øverst på blanketten. Dersom organisasjonsnummeret for innsender ikke er oppgitt, vil Kartverket returnere pantedokumentet. I samme feltet kan innsenders interne referansenummer angis, noe som er nyttig da referansenummeret vil fremkomme på fakturaen som man mottar i ettertid. Klikk her for nærmere informasjon.

 

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word