Om Dokument

Denne dokumentmal er en privatrettslig avtale mellom to parter hvor den ene parten får en opsjon på å kjøpe en eiendom fra den annen part. Med opsjon menes at man får en rett, men ingen plikt, til å kjøpe en eiendom på avtalte vilkår innen en viss frist. Normalt betaler den som får opsjonsretten en avgift til eier av eiendommen for å få og å opprettholde denne opsjonsretten. Eier av eiendommen kan ikke selge eiendommen til andre eller iverksette tilak på eiendommen så lenge opsjonsavtalen varer.

Typisk brukstilfeller for denne malen vil være i de tilfeller kjøper ønsker å få avklart forhold rundt eiendommen før han bestemmer seg for kjøp. Det kan være for eksempel være avklaringer om finansiering, bruksendring, byggetillatelse eller skaffe tilveie leietakere.

Det er ikke vanlig å tinglyse opsjonsavtaler i Grunnboken. Ønsker opsjonshaveren å forhindre eieren å selge eller behefte eiendommen i opsjonstiden, bør denne få tinglyst en urådighetserklæring på eiendommen. For tinglysing av urådighetserklæring bruker man Pantedokument med angivelse av urådigheten i blankettens punkt 5.»Forbud mot visse rettslige disposisjoner».

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word