Om Dokument

I henhold til Forskrift om eiendomsmegling § 3-2 skal eiendomsmeglere føre oppdragsjournal.

Hvert oppdrag som meglerforetaket påtar seg, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-1 første ledd, skal snarest mulig innføres i en oppdragsjournal. Oppdragene skal innføres i tidsrekkefølge og nummerorden. Journalen skal minst inneholde følgende opplysninger:
a) tidspunkt for inngåelse av oppdragsavtale,
b) oppdragsgivers navn,
c) hva oppdraget gjelder,
d) eiendommens adresse, registerbetegnelse og kommune,
e) hvilken type rettighet som søkes overdratt, jf. eiendomsmeglingsloven § 1-2 annet ledd,
f) oppdragets varighet,
g) status for oppdrag, herunder oppsigelse, forlengelse og gjennomføring av oppdraget, og
h) ansvarlig megler, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-2.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word