Om Dokument

Hjemmel for sammenslåing av matrikkelenheter er matrikkelovens § 18. Nærmere regler er angitt i matrikkelforskriftens § 43.

Sammen med kravet skal det følge:
a)  kart fra matrikkelen over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger som saken gjelder
b)  bekreftelse på at eventuell(e) hjemmelshaver(e) til bruksrett(er), herunder hjemmelshaver(e) som fester(e) er varslet,
c)  dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen, jf. matrikkelforskriften § 43, første ledd.

Klikk her for en oversikt over aktuelle problemstillinger rundt sammenslåing, deriblant prioritetskonflikter, som er kommentert i rundskriv fra Statens Kartverk.

Blanketten skal sendes til kommunen der matrikkelenhetene fysisk ligger. Alle henvendelser angående sammenslåing skal derfor rettes til gjeldende kommune. Etter saksbehandling og godkjennelse sender kommunen kravet om sammenslåing videre til Statens Kartverk for tinglysing.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word