Om Dokument

Jordskifteretten er en særdomstol som er lokalisert med ett eller flere kontor i alle landets fylker. Jordskifteretten er sammensatt med en jordskiftedommer – og normalt to meddommere.

Jordskifterettens arbeidsoppgaver reguleres Lover og forskrifter om jordskifte

I en jordskiftesak klarlegger og fastsetter jordskifteretten rettsforholdene i planområdet. Tvister avgjøres ved dom eller rettsforlik. Jordskifteretten avmerker, koordinat- og kartfester grenser m.v. som en del av jordskiftesaken. En jordskiftesak får retts- og tvangskraftvirkninger som en rettskraftig dom.

For å kunne fremme en jordskiftesak må bl.a. følgende to vilkår være oppfylt:

  • Det må skapes en privatøkonomisk gevinst i planområdet Ingen av partene må lide tap
  • Avklare rettsforhold på eiendommer som egen sak (uten et samtidig jordskifte)Jordskifteretten behandler tvister eller uklarheter om grenser eller bruksrettigheter.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 3
Filtype Word