Om Dokument

Denne inneståelseserklæring er til bruk for eiendomsmegler eller advokat som avgir garanti til kjøpers bank for det økonomiske oppgjøret ved eiendomsoverdragelsen. Banken kan da utbetale kjøpesummen selv om den ikke har fått etablert pant i eiendommen.

Megler avgir inneståelseserklæring til panthaveren så snart han har mottatt pantedokumentet kvittert for avlysing. Megler innestår for at pantedokumentet ikke vil bli sendt for avlysning før rettighetshaveren har fått full innfrielse av det underliggende kravet. Panthaveren kan da føle seg trygg på å gi fra seg det originale pantedokumentet kvittert for sletting (dette skal bero i depot hos megler). Ettersom eiendomsmeglingsforetaket har sikkerhetsstillelse (dette kan sjekkes på www.finanstilsynet.no) burde en slik inneståelseserklæring være tilstrekkelig sikkerhet for panthaveren. Sikkerhetsstillelse fungerer på samme måte som en kausjon, slik at skadelidte kan gå direkte på forsikringsgiver/sikkerhetsstiller dersom kreditor ikke mottar oppgjør fra megler.

 

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word