Om Dokument

Denne fullmakt er til bruk overfor advokater og eiendomsmeglere i forbindelse med oppdrag om overdragelse av eiendommer eller andre særskilte oppdrag vedrørende fast eiendom. Det frarådes å gi generalfullmakt til andre enn advokater og eiendomsmeglere.

Det er hjemmelshaver til eiendommen som med dette dokument gir ugjenkallelig generalfullmakt til «Representant» (advokat eller eiendomsmegler) til å disponere over eiendommen på enhver måte, herunder:
– tinglysing av alle dokumenter, erklæringer m.m. på eiendommen
– begjæring om deling, seksjonering
– byggemelding m.m.
– overskjøting
– pantsettelse
– utleie

Både private og juridiske personer har i de fleste tilfeller rett til å la seg representere med fullmektig. Foreligger slik fullmakt kan fullmektigen på vegne av fullmaktsgiveren foreta bindene rettslige disposisjoner på vegne av fullmaktsgiveren. Rettsreglene om fullmakt er angitt i avtalelovens kapitel 2.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word