Om Dokument

Denne fullmakt er laget til bruk for hjemmelshaver som har grunnbokshjemmel til matrikkelenheten som vil gi en tredjeperson (fullmektigen) fullmakt til å forestå disposisjoner anliggende matrikkelenheten overfor Statens Kartverk.

Dersom fullmakt gjelder matrikkelenhet i sameie må enten samtlige sameiere signere på fullmakten, eller det må fremlegges dokumentasjon for at sameiet har vedtatt at styret, annet organ eller person kan representere sameiet, jf. matrikkelforskriften § 23, første ledd.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word