Om Dokument

Tomtefeste er en rett til leie av eiendomsgrunn. Normalt er dette en langvarig leierett som gir festeren rett til å bygge på tomten.

Tomtefeste (feste av eiendom) er regulert i lov om tomtefeste av 20. des 1996 nr. 1, som trådte i kraft 01.01.2002. Den nye loven inneholder endriger i forhold til den tidligere bl.a. når det gjelder festetid, regulering av festeavgift og innløsning. Her er den som fester boligeiendom gitt et mer omfattende vern enn tidligere.

Ytterligere informasjon kan også innhentes fra Norsk Tomtefesterforbund sine hjemmesider.

Klikk her for sjekkliste før dokumentet sendes til tinglysing. Mer informasjon om tinglysing av festekontrakt kan leses i Rundskriv for tinglysing.

For tinglysing sendes festekontrakten til Kartverket Tinglysing, 3507 Hønefoss.

Husk at Innsender må oppgi organisasjonsnummer, jfr feltet Innsenders navn (rekvirent) øverst på blanketten. Dersom organisasjonsnummeret for innsender ikke er oppgitt, vil Kartverket returnere skjøtet. I samme feltet kan innsenders interne referansenummer angis, noe som er nyttig da referansenummeret vil fremkomme på fakturaen som man mottar i ettertid. Klikk her for nærmere informasjon.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 3
Filtype Word