Om Dokument

Denne blankett Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved ererv av fast eiendom er i henhold til forskrift om konsesjonsfrihet av 08.12.2003.  Blanketten er utgitt av Landbruksdirektoratet med kode LDIR-0360.

Se nærmere informasjon og regelverk om konsesjonsfrihet fra Landbruksdirektoratet ved å klikke her.

Dersom egenerklæringen om konsesjonsfrihet gjelder eiendom i kommune med nedsatt konsesjonsgrense, skal det brukes annen blankett, klikk her.

Konsesjonsloven bestemmer at alle erverv av fast eiendom, herunder bl.a. erverv ved arv, gave, kjøp og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år, er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven kap 3 eller i forskrift fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom. 

Skjemaet skal kontrolleres og bekreftes av den kommunen der eiendommen ligger. Deretter vil kommunen overføre opplysninger digitalt til Kartverket. Du vil få beskjed når hjemmelsdokumentet (skjøte, festekontrakt eller lignende) kan sendes til tinglysing til Kartverket Tinglysning, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss. Kartverket kan alltid kreve opplysninger og dokumentasjon som finnes nødvendig for å fastslå at det foreligger konsesjonsfrihet.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 4
Filtype Word