Om Dokument

I henhold til Forskrift om eiendomsmegling § 3-6 skal eiendomsmeglere føre depotjournal.

Dersom eiendomsmeglingsforetaket er i besittelse av skjøter, pantedokumenter, andelsbevis og lignende på vegne av andre skal dette føres i en depotjournal. Også dokumenter som mottas for oversendelse til sentral oppgjørsavdeling eller særskilt oppgjørsforetak skal innføres i journalen.

Journalen skal minst inneholde følgende opplysninger:

  1. dato for mottak, og
  2. dato for utlevering eller oversendelse av dokumentene.

De deponerte dokumentene skal oppbevares avlåst og brannsikkert.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word