Om Dokument

Denne blankett er et budskjema til bruk ved tvangssalg av fast eiendom. Blanketten er utarbeidet for de tilfeller en privatperson(er) i egenskap av forbruker gir bud til megler/advokat («medhjelper») på kjøp av fast eiendom (selveierleilighet, hus og fritidsbolig).

Blanketten er ikke tilrettelagt for bud på borettslags- eller andelsleiligheter. Blanketten er heller ikke tilrettelagt for bud på næringseiendommer, men kan gjerne brukes til dette. Det samme gjelder bud hvor budgiver avgir bud uten å være privatperson eller forbruker.

Avhendingslovens bestemmelser gjelder ikke ved tvangssalg, jfr Avhendingslovens § 1. Tvangssalg av eiendom gjennomføres etter bestemmelsene i Tvangsfullbyrdelseslovens Kapittel 11. Tvangsdekning i realregistrerte formuesgoder og Kapittel 12. Tvangsdekning i adkomstdokument til leierett eller borett til husrom.

For mer informasjon les denne artikkelen på paragrafen.no. For øvrig vises det til ytterligere informasjon på budskjemaet side 2.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word