Om Dokument

Denne blankett er et budskjema/kjøpetilbud ved kjøp av fast eiendom. Skjemaet er utarbeidet for de tilfeller en privatperson(er) i egenskap av forbruker gir bud til megler/advokat på kjøp av fast eiendom (selveierleilighet, hus og fritidsbolig).

Blanketten er ikke tilrettelagt for bud på borettslags- eller andelsleiligheter. Blanketten er heller ikke tilrettelagt for bud på næringseiendommer, men kan gjerne brukes/endres til dette. Det samme gjelder bud hvor budgiver avgir bud uten å være privatperson eller forbruker. I de to sistnevnte forhold gjelder ikke de forbrukerrettslige vern, se blankettens side 2.

Med virkning fra 1. januar 2014 er det vedtatt endringer i eiendomsmeglingsforskriftens regler om budgivning. Den vesentlige endringen består i at budrunder skal dokumenteres, ved at kommunikasjonen under budgivningen skal skje skriftlig, og at budgivere må legitimere seg.

Nyttige linker:
Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova)
Avtaleloven kapitel 1: Om avslutning av avtaler
Norges Eiendomsmeglerforbund veiledning til forbrukere ved budgivning.
Finanstilsynet: Rundskriv 9/2013 Nye regler om dokumentasjon av budrunder m.m i eiendomsmegling.

Budskjemaet er oppdatert i henhold til endringene i forskrift om eiendomsmegling § 6-3 av 01.01.2014.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word