Om Dokument

Dette formularet er en kombinert begjæring i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens § 7-7 2. ledd. Denne blankett er i word-format og summerer beløpsfeltene.

Begjæringen kan sendes til namsmyndigheten for tvangsinndrivelse uten at fordringshaver har dom for kravet. Dersom skyldner ikke kommer med innsigelser mot kravet vil namsmyndigheten foreta utlegg. Det er bare dersom skyldneren reiser innsigelser mot kravet at dokumentet vil bli behandlet som en forliksklage og behandles i forliksrådet.

Reglene for begjæring om utlegg finnes i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7.

Dette blankettformular er i henhold til tvfbl. § 7-7 og tvistelovens § 6-4 (3).

Begjæringen sendes den aktuelle namsmyndigheten. Som regel er dette der skyldneren bor, eller der foretaket har sin forretningsadresse. Blanketten må innleveres i 4 eksemplarer.

Namsmyndighet i de største byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Asker og Bærum) kalles Namsfogden. Namsmyndighetene i landet forøvrig kalles namsmann og utøves av den lokale lensmann. Adressen til den aktuelle namsmyndigheten kan du søke ved å klikke her.

For mer informasjon les artikler på paragrafen.no og politi.no.

Relaterte skjemaer:
Begjæring om utlegg
Forliksklage i gjeldssak

Dersom du etter å ha fylt ut skjemaet har behov for å endre standardteksten, kan du gjøre dette ved å oppheve dokumentbeskyttelsen. Klikk her for å se hvordan dette gjøres.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 29/04/2019
Antall sider 2
Filtype docx