Om Dokument

Begjæring om tvangsdekning i fast eiendom skal settes fram for tingretten i den krets der formuesgodet er registrert, jfr tvfbl § 11-3. Blanketten må innleveres i 5 eksemplarer.

Reglene for begjæring om tvangssalg/tvangsbruk av fast eiendom finnes i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11.

For å kunne begjære tvangssalg må man ha tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlag er angitt i tvfbl § 11-2.

Begjæringen om tvangsdekning skal rettes mot den som er registrert som eier av formuesgodet. Begjæringen kan i tillegg rettes mot den som kan antas helt eller delvis å eie formuesgodet. Har saksøkeren kunnskap om at en annen helt eller delvis eier formuesgodet, skal begjæringen rettes også mot denne.  Dersom formuesgodet er eiet av en annen enn hovedskyldneren for kravet, skal begjæringen rettes også mot hovedskyldneren, jfr. tvfbl § 11-4.

For mer informasjon les denne artikkelen på paragrafen.no.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 20/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word