Om Dokument

Kravet om varsel ved særlig tvangsgrunnlag er angitt i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Hva som er særlige tvangsgrunnlag følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1, 5.ledd. Særlig tvangsgrunnlag kan være gjeldsbrev, sjekker, veksler og pantesikret fordringer utenom fast eiendom.

Nærmere om reglene for tvangssalg, saksgang og gebyrer finner du ved å klikke her.

Begjæringen sendes den aktuelle namsmyndigheten, som normalt er Namsfogden i byene og lensmannen ute i distriktene. Blanketten må innleveres i 4 eksemplarer.

Dersom du etter å ha fylt ut skjemaet har behov for å endre standardteksten, kan du gjøre dette ved å oppheve dokumentbeskyttelsen. Klikk her for å se hvordan dette gjøres.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 17/12/2019
Antall sider 1
Filtype doc