Om Dokument

Det forutsettes at det foreligger en skriftlig leieavtale og at leieren har vedtatt utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3.ledd. Denne blanketten kan benyttes hvor tvangsgrunnlaget er et annet en skyldig leie eller utløpt leieavtale.

Varselet må være skriftlig, og det må ikke sendes før leien er forfalt til betaling. Varselet bør sendes rekommandert, men dette er ikke noe krav. Dersom varselet overleveres til leieren bør utleieren beholde en gjenpart som undertegnes av leietakeren.

I varselet blir leieren anmodet om å betale leien innen 14 dager. Betalingsfristen begynner å løpe dagen etter at varselet er mottatt. Dersom leien blir betalt til post eller bank, anses betaling å ha skjedd når leien er innlevert til banken eller posten.

Dersom leien ikke er betalt innen 14 dager, kan utleieren begjære leieren utkastet. Begjæringen sendes den lokale namsmann med bilag (kopi av leieavtalen, varselet, og bekreftelse på at leieren har mottatt varselet).

Nærmere informasjon om gebyr, saksgangen mv. finner du ved å klikke her.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word