Om Dokument

Blanketten Skjema for fri rettshjelp er utarbeidet av Justisdepartementet til bruk for personer som søker om fri rettshjelp fra det offentlige. Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, f.eks. utferdigelse av søknader og klager og korrespondanse med motpart. Rettsråd omfatter også ren rådgivning fra advokat. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Man kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er et grunnvilkår at søkeren kommer inn under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser. Uavhengig av inntekt og formue kan man få fri rettshjelp i saker om barnevern og kvinnemishandling, eller hvis man som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 06/09/2019
Antall sider 2
Filtype Word