Om Dokument

Denne blankett tilsvarer Løsøreregisterets blankett GA-5308 til bruk ved tinglysing av skifteutlegg i Løsøreregisteret og i Grunnboken.

Blanketten er til bruk for skifteforvalteren ved offentlig skifte for tinglysing av skifteutlegg både for gjeld og arv/boslodd. Det kan eksempelvis tinglyses skifteutlegg både i faste eiendom og i løsøre, f.eks motorvogn.

Hjemmel er Skiftelovens § 38 som lyder slik:
«Utlegges på skifte fast gods til eiendom eller gis utlegg med pant i fast gods eller løsøre, skal skifteforvalteren besørge utlegget tinglyst snarest mulig på boets bekostning.»

For tinglysing i Grunnboken sendes blanketten til Statens Kartverk. Mer informasjon om tinglysing av skifteutlegg kan innhentes fra Statens Kartverk. Kommunenummeret finner du ved å klikke her.

Ved innsendelse til Statens kartverk vil tinglysningsgebyret bli innkrevd i ettertid, klikk her for nærmere informasjon. Klikk her for nærmere informasjon om avgift og gebyr ved tinglysing.

Husk at Innsender må oppgi organisasjonsnummer, jfr feltet Returneres til øverst på blanketten. Dersom organisasjonsnummeret for innsender ikke er oppgitt, vil Kartverket returnere dokumentet. I samme feltet kan innsenders interne referansenummer angis, noe som er nyttig da referansenummeret vil fremkomme på fakturaen som man mottar i ettertid. Klikk her for nærmere informasjon.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 27/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word