Om Dokument

Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i skip er sjøloven § 41. Pantet får rettsvern ved registrering i skipsregisteret, jfr. sjøloven § 11

Panteretten omfatter pantets enkelte deler og tilbehør av enhver art og skal også omfatte det som fremtidig anskaffes, jf. sjølovens § 45.

Er pantet innført i Skipsbyggingsregisteret, omfatter panteretten også hovedmaskineri og større seksjoner av skroget uansett om disse bygges utenfor hovedverkstedet. Skyldneren plikter å sørge for nødvendig merking eller annen identifisering av materialer og utstyr som befinner seg på hovedverkstedet, eventuelt på annet verksted som bygger hovedmaskineri eller større seksjoner av skroget. jf. sjølovens § 43.

Nyttig og relevant informasjon finner du på skipsregistrene (NIS og NOR) sine egne nettsider.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 27/08/2019
Antall sider 3
Filtype Word