Om Dokument

Denne blankett «Registrering av gjeldsordningssak / Søknad om gjeldsordning» (Q-0262) skal brukes av privatpersoner ved søknad om frivillig eller tvungen gjeldsordning, jfr. lov av 17. juni 1992 nr. 99 gjeldsordningsloven.

Klikk her for nedlastning av en veiledning til å fylle ut søknaden. Husk å fylle ut og vedlegge eget vedleggsskjema som må følge dette hovedskjemaet.

Gjeldsordningsloven skal hjelpe personer med alvorlige gjeldsproblemer til å få kontroll over sin økonomi. Loven åpner for at privatpersoner etter søknad til namsmannen, kan gjennomgå en organisert gjeldsforhandling under offentlig veiledning og kontroll, og i løpet av en femårsperiode få sanert sine gjeldsforpliktelser helt eller delvis.

Grunnvilkåret for å komme inn under gjeldsordningsloven er «varig betalingsudyktighet». Dette betyr at søkeren ikke må være i stand til å betjene sin gjeld verken nå eller i overskuelig fremtid. Videre må det ikke fremstå som urettferdig eller «støtende», at en skyldner oppnår gjeldsordning.

Søknad om gjeldsforhandling fremsettes for namsmannen på det sted der skyldneren bor, jfr gjeldsordningsloven kap. 2 som omhandler søknad og forberedelse. Namsmannen skal sørge for at skyldneren får den veiledning denne trenger for å kunne gjennomføre en gjeldsforhandling, utforme et forslag til gjeldsordning som ligger innenfor lovens rammer, og i tilfelle begjære tvungen gjeldsordning.

Med hjemmel i gjeldsordningsloven er det 4 forskrifter som blant annet regulerer skatte- og avgiftskrav, og med hvem som kan oppnevnes som medhjelper og godtgjørelse til medhjelperen. Klikk her for oversikt over forskriftene til gjeldsordningsloven.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 27/08/2019
Antall sider 6
Filtype Pdf