Om Dokument

Denne Power of Attorney er utarbeidet at Utlendingsdirektoratet (UDI). Skjemaet skal fylles ut og underskrives av den som har en søknad til behandling og ønsker å gi en annen person fullmakt til å følge opp saken på vegne av søkeren.

Den som gir fullmakten skal også legge ved kopi av pass (siden med personlige opplysninger og underskrift) eller annen godkjent legitimasjon hvor underskrift er synlig.  Denne kopien kan legges ved i boksen nederst på fullmaktsskjemaet, eller på eget ark/fax. Dersom fullmakten sendes med faks eller e-post, anbefaler UDI ikke at kopi av bankkort med synlig konto- eller kortnummer og personnummer benyttes som legitimasjon.

Skjemaet kan fakses til UDI på faksnummer 22 20 96 70. Eventuelt kan skjemaet sendes til Utlendingsdirektoratet, Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo.

Power of Attorney er en engelskspråklig fullmakt fra klient til advokat. Dokumentet har fullmaktsrettslige virkninger mellom advokat og klient, men brukes i hovedsak utad som fullmakt overfor fremmedspråklige tredjeparter hvor advokaten legitimerer at han/hun representerer/har fullmakter på vegne av klienten. Les mer om Power of Attorney ved å klikke her.

Norsk versjon «Fullmaktsskjema» kan lastes ned ved å klikke her.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer det første året.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 17/12/2019
Antall sider 2
Filtype pdf