Om Dokument

Dette dokument «Varsel om permittering» er til bruk for arbeidsgivere til å varsle arbeidstakere om at de vil bli permittert. Med permittering menes at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle.

Ved å permittere ansatte fritar arbeidsgiver den permitterte for arbeidsplikt og arbeidsgiver blir fritatt fra sin lønnsplikt. Det er en klar forutsetning for permitteringen at driftsstansen/driftsinnskrenkningen er av midlertidig karakter. Hvis driftsinnskrenkningene er av mer permanent karakter, gis det ikke adgang til å permittere. Oppsigelser er her eneste utvei.

Arbeidstaker har krav på lønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode den første tid etter at permittering er iverksatt. Arbeidsgiverperioden løper fra og med den første arbeidsdag permitteringen omfatter. Arbeidsgiverperiodens lengde er ti arbeidsdager. Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, gjelder ingen arbeidsgiverperiode.

Etter Hovedavtalen skal det gis 14 dagers varsel ved iverksettelse av permitteringer. Varselet gjelder fra arbeidstidens slutt den dagen det gis. På bakgrunn av rettspraksis er det lagt til grunn at bedrifter som ikke er bundet av tariffavtaler også er pliktig til å gi ut permitteringsvarsel 14 dager før permitteringen iverksettes. Varslingsperioden begynner å løpe fra det tidspunkt det kommer frem til arbeidstakeren, jf. alminnelige avtalerettslige bestemmelser.

I varslingsperioden skal man arbeide og følgelig motta lønn som vanlig. Varslingsperioden vil følges av en lønnspliktperiode. Etter denne perioden vil arbeidstaker vanligvis ha krav på dagpenger fra NAV.

Mer om lønnsplikten kan du lese i Lov om lønnsplikt under permittering og tilhørende forskrift.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 19/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word