Om Dokument

Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring er panteloven § 3-9.

Blanketten kan bare benyttes ved pantsettelse fra den som driver næringsvirksomhet i landbruket i pantelovens forstand (jf. panteloven § 3-9). Personer og foretak registrert i Foretaksregisteret eller det alminnelige register for næringsdrivende etter lov av 19 juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (momsregisteret) regnes som næringsdrivende i landbruket dersom de driver virksomhet som nevnt i forskrifter til panteloven § 3-9.

Pantsettingsadgangen må godtgjøres ved å legge frem firmaattest for registrering i Foretaksregisteret eller utskrift fra momsregisteret, kvittering for betalt merverdiavgift eller annen offentlig dokumentasjon som godtgjør momsregistreringen. Det må dessuten vedlegges egenerklæring om at vedkommende driver næringsvirksomhet i landbruket. Jf. forskrift til panteloven § 3.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 27/08/2019
Antall sider 4
Filtype Word