Om Dokument

Hjemmel for avtale om pant i driftstilbehør er panteloven §§ 3-4 til 3-10.

Blanketten kan bare benyttes ved pantsettelse fra den som er næringsdrivende etter panteloven § 3-5. Dette er:
a) Foretak registrert i Foretaksregisteret
b) Institusjoner som nevnt i panteloven § 3-5, bokstav b, jfr. forskrift til panteloven § 1 b.

Pant i driftstilbehør må tinglyses i Løsøreregisteret for å oppnå rettsvern mot konkurrerende kreditorer og stå seg dersom pantsetter skulle gå konkurs. Tinglysing i Løsøreregisteret er gebyrbelagt.

MERK!  Vær oppmerksom på at AdvokatOnline har to forskjellige typer Pantobligasjon for pant i driftstilbehør. Denne utgave er tilpasset gjeldsforhold og bruker uttrykk som Debitor, Erkjenne å skylde, Kreditor og Beløp. I tillegg har den passusen ELLER ORDRE som gjør at denne pantobligasjon er å anse som et omsetningsgjeldsbrev. Den andre utgaven er tilpasset kausjonsforhold og bruker uttrykk som Pantsetter, Panthaver og Pantekravets størrelse. Utgaven inneholder ikke skylderklæring eller noen passus om at pantobligasjonen er omsettelig. Den er en kausjonserklæring og ikke et gjeldsbrev. For øvrig er blankettene identiske og begge er godkjent av Løsøreregisteret.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 4
Filtype Word