Om Dokument

Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i luftfartøy er luftfartsloven § 3-22. Pantet får rettsvern ved registrering i Luftfartøyregisteret, jfr. luftfartsloven § 3-1.

Denne pantobligasjonen finnes også på engelsk; Aircraft mortgage deed.

Nærmere informasjon fra Norges luftfartøyregister (NLR), deriblant kontaktinformasjon. Klikk her for forskrift om gebyrsatser.

Underskrift av registrert eier/pantsetter må bekreftes i samsvar med registreringsforskriften § 20.

Pantedokument skal innleveres i 2 eksemplarer – én original og én tinglysingsgjenpart.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 2
Filtype Word