Om Dokument

Pantedokument fast eiendom er en blankett man må bruke for å få tinglyst pant i Grunnboken.

Denne blankett er en spesialversjon som er tilrettelagt til bruk ved pant i tinglyst leierett/adkomstdokument. Leiekontrakten/adkomstdokumentet må være tinglyst før den kan pantsettes.  

Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i fast eiendom er Panteloven kapitel 2. Klikk her dersom du vil ha mer informasjon om tinglysing.

Dersom leieavtalen gir rett til eksklusiv bruk av en bestemt del av en eiendom, og avtalen kan gjelde i mer enn 10 år, må arealet måles opp og gis et eget matrikkelnummer (festenr.), jf. matrikkelloven § 12 og matrikkelforskriften § 30. Les mer om oppmålingsplikten i Rundskriv for Tinglysingen, kapittel 14.4.

Partene (skyldner, panthaver og hjemmelshaver) må underskrive alle 3 sidene av pantedokumentet. Pantedokumentet må sendes inn i to originaler. 

For tinglysing sendes blanketten til Statens Kartverk. Kommunenummeret finner du ved å klikke her. Her finner du sjekkliste for tinglysning.

Ved innsendelse til Statens kartverk vil tinglysningsgebyret bli innkrevd i ettertid, klikk her for nærmere informasjon.  Klikk her for nærmere informasjon om avgift og gebyr ved tinglysing.

Husk at Innsender må oppgi organisasjonsnummer, jfr feltet Returneres til øverst på blanketten. Dersom organisasjonsnummeret for innsender ikke er oppgitt, vil Kartverket returnere pantedokumentet. I samme feltet kan innsenders interne referansenummer angis, noe som er nyttig da referansenummeret vil fremkomme på fakturaen som man mottar i ettertid. Klikk her for nærmere informasjon.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 3
Filtype Word