Om Dokument

Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i enkle pengekrav er panteloven § 4-4. Denne blankett er ikke til bruk for factoringpant (pantelovens § 4-10) da det skal brukes egen blankett for tinglysing av factoringavtaler i Løsøreregisteret (se nedenfor).

Denne blanketten er tilrettelagt for banker og finansieringsinstitusjoner, men kan også brukes dersom panthaver ikke er bank eller finansinstitusjon.

I blanketten brukes følgende formulering: De nevnte enkle pengekrav skal tjene til sikkerhet for de forpliktelser (med renter, provisjon og omkostninger m.m) som fremgår av særskilt pantsettelseserklæring eller avtale om realkausjon.

For å oppnå rettsvern må skyldneren få melding om pantsettelsen (notifikasjon), jfr. panteloven § 4-5

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word