Om Dokument

Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i aksjer som ikke er registrert i verdipapirsentralen (VPS) er panteloven § 4-2a. Denne form for pantsettelse er ikke mulig dersom det er fastsatt i selskapets vedtekter at pantsettelse ikke kan finne sted.

Pantet i aksjene er til sikkerhet for enhver forpliktelse (herunder renter, provisjoner og omkostninger) som låntaker har overfor panthaveren i henhold til særskilt pantsettelseserklæring eller avtale om realkausjon. Det er derfor ikke noe felt for pantebeløp i skjemaet.

For å oppnå rettsvern må selskapet få melding om pantsettelsen (notifikasjon), jfr. panteloven § 4-2a og aksjeloven § 4-8 (2).

Skjemaet er på 5 sider, hvorav kun den første siden trenger fylles ut da de resterende 4 blir automatisk fylt ut med de samme opplysningene som ble skrevet inn på den første. Del 1 skal beholdes av panthaver, del 2 og 3 skal sendes selskapet, del 4 beholdes av pantsetter mens del 5 beholdes av låntaker.

Når selskapet mottar melding om panterett i aksjer, plikter selskapet uten opphold å føre pantstillelsen i aksjeeierboken med angivelse av dagen for innføringen. Panthaverens navn og adresse, eller ? for juridisk person ? foretaksnavn, organisasjonsnummer og adresse skal angis. Selskapet skal etter påføring av notifikasjon returnere del 2 til panthaver, jfr aksjeloven § 4-8 (3).

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 26/08/2019
Antall sider 5
Filtype Word