Om Dokument

Reglene om oppsigelse er gitt i arbeidsmiljøloven kap. 15, og disse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere. Statstilsatte har i stor grad egne bestemmelser i tjenestemannsloven. For sjømenn og innen fangst og fiske gjelder bl.a. sjømannsloven. Bestemmelser gitt i tariffavtaler som binder partene vil normalt gå foran arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Denne dokumentmal inneholder ingen begrunnelse for oppsigelsen, noe det ikke er krav om jfr arbeidsmiljølovens § 15-4 (3)

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig, drøftes med arbeidstakeren og med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det, jfr arbeidsmiljølovens § 15-1.

Dette dokumentet er tilrettelagt for oppsigelse utenfor prøvetiden, se egen mal for oppsigelse i prøvetiden.

Dersom masseoppsigelser, dvs oppsigelse av minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte oppsagte arbeidstageres forhold, skal Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ha en melding om dette, jfr arbeidsmiljøloven § 15-1. Masseoppsigelsene er ikke gyldige før etter 30 dager NAV har fått melding om oppsigelsene. Klikk her for nærmere informasjon og blankett til NAV.

Dersom oppsigelse av 30 arbeidstakere eller flere, er det også plikt til å sende melding til Fylkeskommunen i henhold til Omstillingslova (Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd av 6. juni 2008 nr 38).

Relaterte dokumenter:
Avskjedigelse arbeidstaker (engelsk) Dismissal with immediate effect
Oppsigelse av arbeidstaker (engelsk tekst) – Notice of dismissal
Melding fra arbeidsgiver til NAV ved masseoppsigelse / permittering
Avtale om opphør av arbeidsforhold (sluttavtale)

Det er skrevet mye om dette temaet. Vi kan anbefale artiklene på Jusstorget.no «Oppsigelse av arbeidsforhold»

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 22/08/2019
Antall sider 2
Filtype docx