Om Dokument

Dette dokument Notice of dismissal er en mal med engelsk tekst på skriftlig oppsigelse av en arbeidstaker. Oppsigelsen er utarbeidet til bruk for norske arbeidsgivere overfor engelskspråklige ansatte i Norge og inneholder arbeidsmiljølovens formkrav for oppsigelse. 

Etter nedlastning redigerer man selv innholdet ved å endre teksten som er i kursiv og parentes, eksempelvis (James Smith).

Reglene om oppsigelse er gitt i arbeidsmiljøloven kap. 15, og disse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere. Statstilsatte har i stor grad egne bestemmelser i tjenestemannsloven. For sjømenn og innen fangst og fiske gjelder bl.a. sjømannsloven. Bestemmelser gitt i tariffavtaler som binder partene vil normalt gå foran arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig, drøftes med arbeidstakeren og med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det, jfr arbeidsmiljølovens § 15-1. Dersom masseoppsigelser, dvs oppsigelse av minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte oppsagte arbeidstageres forhold, skal Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ha en melding om dette, jfr arbeidsmiljøloven § 15-1. Masseoppsigelsene er ikke gyldige før etter 30 dager NAV har fått melding om oppsigelsene. Klikk her for nærmere informasjon og blankett til NAV.

Dette dokumentet er ikke tilrettelagt for oppsigelse i prøvetiden.

Oppsigelsen skal enten leveres personlig eller sendes ved rekommandert post. Dersom oppsigelsen overleveres personlig skal det utarbeides to eksemplarer hvorav den oppsagte kvitterer med underskrift og datoangivelse som bekrefter både at vedkommende har mottatt oppsigelsen og tidspunktet. Arbeidsgiver beholder denne gjenparten som bevis for beregning av frister ved eventuelle tvister.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Includes 0% tax
Kategori , , , ,
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 19/08/2019
Antall sider 1
Filtype Word