Om Dokument

Den Norske Advokatforening pålegger alle medlemmer  å gi skriftlig oppdragsbekreftelse til sine klienter med identifikasjon av oppdraget herunder angivelse av oppdragets art og antatt omfang, angivelse av hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert, samt informasjon om klageadgang. Dette er engelsk oversettelse «LETTER OF CONFIRMATION «, klikk her for den norske versjonen.

Kravet om oppdragsavtale gjelder ikke for styreverv og andre oppdrag med honorar som lønnsinnberettes. Pålegget gjelder ikke for virksomhet som er regulert av særskilt lovgivning eller for oppdrag av straffesaker som betales av det offentlige.

Pålegget gjelder ikke for mindre oppdrag der arbeidet med utarbeidelse av oppdragsbekreftelsen vil være uforholdsmessig i forhold til oppdragets art, og særlig der oppdraget avsluttes samtidig med henvendelsen til advokaten.

Oppdragsbekreftelsen skal gis samtidig med oppstart av oppdraget eller snarest mulig deretter, og skal angi fra hvilket tidspunkt det blir beregnet salær.

Denne malen er inkludert i et abonnement fra AdvokatOnline sammen med over andre 400 aktuelle og kvalitetssikret maler. Dersom du en gang i blant har behov for juridiske maler, kan et abonnement være en god investering for deg. Klikk her for nærmere informasjon og finn det rette abonnementet for deg. Vi gir deg som LawFil bruker 20% rabatt på våre abonnementer.

Legg til i favoritter
Kategori
Type dokument
Forhåndsvisning
Dato opprettet 06/09/2019
Antall sider 6
Filtype Word